× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ NEA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Smile Up

Συρόμενα αλουμίνια - Σίτες

Πέραν της ασφάλειας της κύριας εισόδου των διαμερισμάτων είναι εξίσου σημαντική η περιμετρική ασφάλεια του σπιτιού. Αναλαμβάνουμε την επισκευή και αντικατάσταση των κλειδαριών των συρόμενων αλλά και ανοιγόμενων αλουμινίων προκειμένου να θωρακίσουμε την ασφάλεια της οικίας σας. Τοποθετούμε σύγχρονες κλειδαριές ασφαλείας πολλαπλών σημείων στα αλουμίνια οι οποίες διαρρηγνύονται μόνο με καταστροφή και πολύ φασαρία.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την συντήρηση παλιών σειρών αλουμινίων με την αντικατάσταση στα ροδάκια των συρμών αλλά και την τοποθέτηση καινούριας τσιμούχας για την καλύτερη μόνωση του σπιτιού. Τα ροδάκια που χρησιμοποιούμε είναι βαρέως τύπου μπρούτζινα προκειμένου να επιτύχουμε την μέγιστη αντοχή σε χρόνια.

Ροδάκια

Σίτες

Κλειδαριές Συρόμενα

Phone