× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ NEA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Smile Up

Σούστες επαναφοράς

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα θέματα των πορτών και των κλειδαριών είχε ως αποτέλεσμα την δραστηριοποίηση μας στους μηχανισμούς επαναφοράς θυρών. Οι μηχανισμοί αυτοί ονομάζονται σούστες και τοποθετούνται σε κάθε είδους πόρτα προκειμένου να γίνονται πιο λειτουργικές με το αυτόματο κλείσιμο.
Οι μηχανισμοί που υπάρχουν στο εμπόριο είναι αρκετοί και γι αυτό το λόγο βάση της εμπειρίας μας μπορούμε να σας προτείνουμε και να σας τοποθετήσουμε τον κατάλληλο μηχανισμό. Όλοι οι μηχανισμοί διαχωρίζοντε βάση της δύναμης που παρέχουν . Ανάλογα την κατασκευή σας τοποθετείται και ο αντίστοιχος μηχανισμός, όπου υπάρχουν οι απλοί μηχανισμοί και οι βαρέως τύπου μηχανισμοί.
Για βαριές κατασκευές όπως είναι σχεδόν όλες οι είσοδοι πολυκατοικιών τοποθετούμε βαρέως τύπου σούστες όπως είναι οι μηχανισμοί BKS και CISA . Η σούστα είναι ένα αρκετά σημαντικό μέρος της πόρτας εισόδου της πολυκατοικίας που δουλεύει συνεργατικά με τα συστήματα αυτόματου κλειδώματος.

BKS

CISA

Απλός Μηχανισμός

Phone