× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ NEA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Smile Up

ΞΕΥΓΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΞΕΥΓΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Ξευγένης Μιχάλης είναι γιος του Ξευγένη Γιώργου ιδρυτή της ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΥΡΩΝΑ. Είναι υπεύθυνος για το marketing της εταιρείας καθώς επίσης και για τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Ανελλιπώς παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας παγκοσμίως με σκοπό την εύρεση οικονομικών και αξιόπιστων λύσεων για του πελάτες μας. Ο Μιχάλης δραστηριοποιείτε επίσης ενεργά στον τομέα της έρευνας καθώς είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα των δικτύων και των τηλεπικοινωνιών και εργάζεται ως ερευνητής στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΠΑ.Δ.Α CONSERT. Πέραν του τομέα της ασφάλειας στον χώρο των κλειδαριών ο Μιχάλης έχει γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας στο χώρο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών με ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της ασφάλειας δικτύου.

Phone